Připravuji především zájemce o studium architektury, studium zahradní architektury, pedagogické fakulty a výjimečně i scénografie, VŠUP a FAVU, Baťovy univerzity Zlín /animace, grafika, průmyslový design/.

Příprava probíhá obvykle 2 roky, první rok jde o dokonalé zvládnutí kresby a ostatních základů, druhý rok jde o specifikaci přípravy podle jednotlivých oborů.

Cílem přípravy je propojení vysoké kresebné a malířské dovednosti se schopností osobitě se výtvarně projevovat Ročně připravím 25–30 zájemců o různé vysoké školy.

© 2010 | Mgr. Tomáš Vrána | vrana@zusjk.cz
tel.1: 543 211 454 | tel.2: 545 579 059

ukázky kresby

portrét

portrét

studie krajiny

studie interiéru

studie krajiny

prostory

studie přírodniny

studie přírodniny

studijní kresby

studijní kresby

studijní kresby

studie přírodniny

studie přírodniny

portrét

portrét

ukázky malby

barevná kompozice, květ

barevná kom pozice, květ

studijní malby

barevná kompozice

zátiší

portrét

zátiší

zátiší

barevná kompozice

kytice

zátiší

zátiší

pozorovatel, linoryt

kytice

Studie architektury

architektonická studie

architektonická studie

brněnské portály

brněnské fasády

architektonická kompozice

architektonická studie

brněnské fasády

architektonická studie

architektonická studie

architektonická studie

studie podle originálu

studie podle Holbeina

kopie, hlína

studie podle Holbeina

studie podle Dürera