Připravuji především žáky na SŠUD Brno SŠ textilní, dále na ostatní uměleckoprůmyslové školy, ale také na jihlavské grafické školy a ostatní výtvarně zaměřené obory středních škol / umělečtí truhláři, kováři, vlásenkářky, zubní laboranti apod /.

Příprava spočívá ve zvládnutí kresby podle modelu, malby temperou, modelování podle skutečnosti, ale také v rozvoji osobitých tvůrčích dovedností, tak, aby uchazeč mohl předvést schopnost samostatného výtvarného řešení, podle požadavku jednotlivých škol a oborů. V této oblasti mám 90% úspěšnost.

© 2010 | Mgr. Tomáš Vrána | vrana@zusjk.cz
tel.1: 543 211 454 | tel.2: 545 579 059

ukázky prací

svět podle Bosche

svět podle Bosche

svět podle Bosche

Medůza

lidský svět

suchá jehla,
přípravná perokresba

brněnské fasády
15 let

brněnské fasády
14 let

technika

brněnské fasády
14 let

transformace ruky

transformace ruky

transformace ruky

transformace ruky

transformace ruky

studijní malba

návrh písma, text

v aleji

studie přírodnin

barevná kompozice

linoryt

barevná kompozice

barevná kompozice

portrét

linoryt