Nabízím Vám svoje více jak třicetileté zkušenosti při výtvarné práci s dětmi, žáky, studenty i dospělými v těchto oblastech:

výuka na ZUŠ J: Kvapila
příprava na vysoké umělecky orientované školy
příprava na střední umělecky orientované školy
výtvarné kurzy pro dospělé
vedení plenérové tvorby
výuka dějin umění
výuka tradičních textilních technik.

© 2010 | Mgr. Tomáš Vrána | vrana@zusjk.cz
tel.1: 543 211 454 | tel.2: 545 579 059