Ve srovnání s předchozí dobou se malbě věnuji podstatně víc, je teď mou nejdůležitější tvorbou. Maluji velkoformátové pastely, jejich rozměry se pohybují mezi 60 až 80 centimetry a jsou buď rámované bez paspart, nebo adjustované mezi dvě skla bez rámu, čímž se rozměr obrazu zvětší na nějakých 90 cm až 100 cm.

Všechny tyto obrazy jsou prodejné a jejich cena se pohybuje kolem 15 000 Kč. Základní témata zůstávají, květiny, kytice, zahrada, ale zvětšuje se podíl abstraktnějších poloh, evokujících krajinu, ale i bez krajinných souvislostí. Výchozí impulzy jsou různorodé, reflexe přírody, staré školní rýsovací desky i perleťové střípky.

© 2010 | Mgr. Tomáš Vrána | vrana@zusjk.cz
tel.1: 543 211 454 | tel.2: 545 579 059

ukázky malby

Air 1

Air 2

Air 3

Desky 1

Desky 2

Jarní kytice

Kaštanový

Konstrukce

Krajina 1

Krajina 2

Krajina 3

Krajina 4

Krucifix

Modrá 1

Mordá 2

Mužský svět 1

Mužský svět 2

Perleťák 1

Perleťák 2

Perleťák 3

Perleťák 4

Perleťák 5

Pivoňky

Pocta MT

Podzimní kytice

Podzimní

Pole

Trávy 1

Trávy 2

Trávy 3

V trávě

Ve sněhu

Ve sněhu 2

Zahrada 1

Zahrada 2

Zahrada v zahradě

Žluťásci