Vyučuji základní grafické techniky – monotyp, linoryt, slepotisk, suchá jehla a lept, sám dělám pouze novoročenky technikou suché jehly.

© 2010 | Mgr. Tomáš Vrána | vrana@zusjk.cz
tel.1: 543 211 454 | tel.2: 545 579 059

Ukázky novoročenek

péef 1

péef 2

péef 3

péef 4

péef 5

péef 6

péef 7

péef 8