Fotografické cykly jsou výrazem prohlubujícího se zájmu o fotografování a snad i odrazem větších zkušeností v této oblasti.

Nápady přicházejí obvykle během pobytu na Vysočině, když je víc volných a prázdninových dnů. Většina cyklů je zaměřena na přírodu a jsou většinou její reflexí, ale snažím s i o hlubší ponoření do témat, hledání souvislostí, paralel, skrytého, alegorií a symboliky – pašijový cyklus

© 2010 | Mgr. Tomáš Vrána | vrana@zusjk.cz
tel.1: 543 211 454 | tel.2: 545 579 059

Advent v Prosetíně

Jaro už o sobě ví

letní pozdrav trav

tajný život květin

Pašije

Anděl

Biřici

Biřici

Boží mlýny

Co zbylo z anděla

Co zbylo z anděla

Ďábel

Jarní

Jarní

Jidášův peníz

Křížová cesta

Laudatio

Laudatio

Lotr po levici

Nesení kříže

Oplakávání

Oplakávání

pocta B. Reaznkovi

pocta J. Miró

pocta J. Miró

Poutník

Snimání z kříže

Snimání z kříže

Stigmatizovaný

Světelné pole

Trnová koruna

Trnová koruna

Trnová koruna

Trnová koruna

Turínské plátno

Turínské plátno

Ukřižování

Ukřižování

Ukřižovaný

Ukřižovaný

Veraikon

zahrada Getsemanská

Modrá je dobrá