Výuce dějin umění se věnuji od počátků mé pedagogické praxe na středních pedagogických školách, kde byly dějiny umění součástí maturitní zkoušky z výtvarné výchovy.

V současné době vyučuji dějiny umění jako dvouletý cyklus - příprava na střední a vysoké umělecké školy pro žáky a studenty ZUŠ J. Kvapila, ale i pro širší veřejnost.

Dějiny umění vyučuji také na Středním odborném učilišti tradičních řemesel a Vyšší odborné škole. Zároveň pořádám krátkodobější kurzy pro jakékoliv zájemce.

© 2010 | Mgr. Tomáš Vrána | vrana@zusjk.cz
tel.1: 543 211 454 | tel.2: 545 579 059

v hodinách se seznámíte s nejdůležitějšími
oblastmi umění v chronologickém sledu

prehistorické jeskynní malby
Altamira, Španělsko

Giotto di Bondone
Klanění tří králů

Leonardo da Vinci
Poslední večeře

Théodore Géricault
Prám medusy

Pablo Picasso
Avignonské slečny